Algemene Huurvoorwaarden Casa Cowabunga te Earnewald/Eernewoude

 1. Algemene bepalingen

Deze huurovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op Casa Cowabunga te Earnewald/Eernewoude, dat uitsluitend bestemd is als recreatiewoning. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht, langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder. Met het betalen van de aanbetaling of delen van het totale bedrag of het gehele bedrag verklaart u als huurder de Algemene Huurvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

 1. Reservering en betaling

2 a. Aanbetaling

Voor iedere reservering moet 50% van de totale huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na het maken van de reservering zijn voldaan. De reservering is pas officieel nadat wij de vereiste aanbetaling hebben ontvangen. Borg is niet in de huurprijs inbegrepen. Deze zal worden gerekend met het restant bedrag.

2 b. Betaling van het restantbedrag

Het totaalbedrag (minus de aanbetaling), moet uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode door ons zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals genoemd in artikel 3 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.  Na ontvangst van het totaalbedrag wordt de huurbevestiging zo spoedig mogelijk aan u toegezonden. Hierbij ontvangt u verder een routebeschrijving, en de naam en het adres van de persoon die uw ontvangst regelt.

2 c. Maximum aantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal. Dit met een maximum van 6 volwassenen (eventueel in overleg met 2 extra (kleine) kinderen). Indien dit aantal overschreden wordt, kan diegene die de ontvangst regelt, de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

2 d. Borg

De borg van € 150, – zal worden gerekend met het restant bedrag. Na controle en schoonmaak van de woning zal de borg worden terugbetaald, eventueel na aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of inventaris.

2 e. Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en gas, water en licht

U dient de vakantiewoning na de overeengekomen huurperiode “bezemschoon” achter te laten. De koelkast in koelstand 1 te plaatsen en te zorgen dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn. Daarnaast vragen wij u de bedden af te halen en het bedlinnen in de gang te verzamelen. Afval dient u zelf naar de daarvoor bestemde containers op de camping af te voeren.
Voor de eindschoonmaak worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 50, – en zullen in rekening worden gebracht bij de tweede betaling voor aankomst.
Het huurbedrag is inclusief gas water en licht. Mocht blijken dat er overmatig gebruik is gemaakt van gas, water en licht zal er een nacalculatie plaats vinden op basis van de gebruiksperiode. Toeristenbelasting/camping geld a € 4,50 per persoon per nacht (p.p.p.n.) verrekent u rechtstreeks met Camping It Wiid. Dit is ook inclusief bijvoorbeeld zwembad kaartjes voor alle personen die ingeschreven staan.

2 f. Huisdieren en roken

Huisdieren en roken in de vakantiewoning zijn niet toegestaan.

 1. Annulering

3 a. Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk of per telefoon aan ons worden gemeld. Indien u de reservering onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten, die wij aan u doorberekenen:

 • Geen annuleringskosten bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum
 • Annuleringskosten van 50% bij annulering tot 7 dagen voor aankomstdatum
 • Annuleringskosten van 100% bij annulering binnen 7 dagen voor aankomstdatum

Indien u geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden.

3 b. Annulering door verhuurder

Indien wij door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en zal er terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

 1. Verantwoordelijkheden

4 a. Verantwoordelijkheden van de verhuurder

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor:

 • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil om.
 • Ongemakken en/of voor onderbreking van water, gas of elektriciteit, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeenten etc.
 • Voor letsel berokkend, aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan.
 • Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.

4 b. Inventaris en staat van de vakantiewoning

Indien, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of desbetreffende voorzieningen niet juist blijken te zijn, dan dient u ons (via diegene die u heeft ontvangen) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat wij het één en ander kunnen oplossen. Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit eveneens gemeld worden zodat het één en ander kan worden verholpen. Daarna is aanspraak niet meer mogelijk. Bij het vertrek dient de huurder de totale woning “bezemschoon” achter te laten. Uiteraard zorgt u er ook voor dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn.

4 c. Gebruik van het verblijf

Onze vakantiewoning is een vakantieverblijf in een stille omgeving, bedoeld voor vakantie, ontspanning en rust. U houdt rekening met de aard en de bestemming van de camping en met de wensen en behoeften van medebewoners.

 1. Klachten en geschillen

Ondanks onze zorg en inspanning kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht kunt u bij voorkeur tijdens uw verblijf communiceren, zodat er relevante actie ondernomen kan worden door ons. In elk ander geval vragen wij u de klacht uiterlijk 5 dagen na vertrek schriftelijk bij ons in te dienen. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.